Przeskocz do treści

Oferta

Usługi geodezyjne od 2015 r.

W naszej ofercie znajdują sie m.in.:
R

Mapy do celów projektowych

R

Wytyczenie i pomiar powykonawczy sieci uzbrojenia terenu

R

Badania stanu prawnego nieruchomości

R

Podział działki

R

Wznowienie znaków granicznych

R

Inwentaryzacje budynków i przyłączy

R

Rozgraniczanie nieruchomości

R

Wytyczanie budynków

R

Porady w zakresie geodezji, budownictwa, nieruchomości...

Mapa do celów projektowych

Czas wykonania: ok. 3 tygodni od otrzymania zlecenia.

Opis: mapa do celów projektowych jest to opracowanie przedstawiające aktualną sytuację w terenie. Gromadzi informacje w sposób jednolity dla całego kraju i umożliwia projektantowi lokalizację budynku, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów, unikając kolizji z już istniejącymi (zarówno na powierzchni jak i pod ziemią).
Opracowując mapę do celów projektowych rozporządzenie nakłada na geodetę obowiązek aktualizacji mapy w zakresie 30m od planowanej inwestycji. Stąd geodeta poza pomiarem przedmiotowej działki, zbiera również informacje o terenie dookoła.
W przypadkach szczególnych, gdy planowany budynek zbliża się do granicy na odległość 4,0 m lub mniej , należy określić położenie granic z dokładnością do 10 cm. Jeżeli brakuje materiałów dokumentujących takie położenie, to należy ustalić granicę.

Wymagane: Do działania potrzebny jest tylko e-mail lub telefoniczne ustalenie zakresu opracowanie (nr działki lub adres) oraz określenie w jakim celu sporządzamy mapkę.

Pełna gama usług geodezyjnych

Satysfakcja gwarantowana

Zadzwoń do nas

666 891 610