Oferta firmy geodezyjnej Geo-glob

mapy do celów projektowych

badania stanu prawnego nieruchomości

inwentaryzacje budynku i przyłączy

wytyczanie budynku

wytyczanie i pomiar powykonawczy sieci uzbrojenia terenu

podziały działek wznowienia znaków granicznych

rozgraniczenie nieruchomości

porady w zakresie geodezji, budownictwa, nieruchomości

Mapa do celów projektowych

Czas wykonania: ok. 3 tygodni od otrzymania zlecenia.

Mapa do celów projektowych jest to opracowanie przedstawiające aktualną sytuację w terenie. Gromadzi informacje w sposób jednolity dla całego kraju i umożliwia projektantowi lokalizację budynku, sieci uzbrojenia terenu i innych obiektów, unikając kolizji z już istniejącymi (zarówno na powierzchni jak i pod ziemią).
Opracowując mapę do celów projektowych rozporządzenie nakłada na geodetę obowiązek aktualizacji mapy w zakresie 30m od planowanej inwestycji. Stąd geodeta poza pomiarem przedmiotowej działki, zbiera również informacje o terenie dookoła.

W przypadkach szczególnych, gdy planowany budynek zbliża się do granicy na odległość 4,0 m lub mniej , należy określić położenie granic z dokładnością do 10 cm. Jeżeli brakuje materiałów dokumentujących takie położenie, to należy ustalić granicę.
Do działania potrzebny jest tylko e-mail lub telefoniczne ustalenie zakresu opracowanie (nr działki lub adres) oraz określenie w jakim celu sporządzamy mapkę.